Vadovė Violeta Žemaitienė

Užsiėmimai vyksta trečiadieniais