Vadovas: Darius Norušas (šokių kolektyvas „Rumba”)

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę

Pirmadieniais ir trečiadieniais