Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktorius

1,00

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

*

3.

Meninio ugdymo mokytojas  

1,36

1917,45

4.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,52

2007,78

5.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

8,38

2060,67

6.

Logopedas

5,62

2149,05

7.

Specialusis pedagogas

3,25

1974,67

8.

Judesio korekcijos specialistas

1,5

1943,23

9.

Psichologas

0,5

*

10.

Ūkvedys

1,00

*

11.

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius

1,00

*

12.

Administratorius

0,25

*

13.

Sekretorius

1

*

14.

Sandėlininkas

1,00

*

15.

Santechnikas

0,25

*

16.

Valytojas

0,75

MMA

17.

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

2,00

MMA

18.

Elektrikas

0,25

*

19.

Virėjas

3,00

1017,68

20.

Aplinkos tvarkytojas

1

MMA

21.

Pagalbinis darbininkas

0,25

MMA

22.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,25

MMA

23.

Mokytojo  padėjėjas

12,00

1017,68

24.

Mokytojo  padėjėjas

4,00

1017,68