Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktorius

1.00

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.00

*

3.

Meninio ugdymo pedagogas

1.25

924,00

4.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

15.00

1030,68

5.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

8.39

1335,59

6.

Logopedas

7.12

1206,30

7.

Specialusis pedagogas

2.00

1217,92

8.

Vyr. buhalteris

1.00

*

9.

Ūkvedys

1.00

*

10.

Vaikų maitinimo ir higienos specialistas

1.00

*

11.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas

1.00

*

12.

Sekretorius

0.68

*

13.

Sandėlininkas

1.00

*

14.

Santechnikas

0.25

*

15.

Valytojas

1.00

*

16.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

2.00

MMA

17.

Elektrikas

0.25

*

18.

Apskaitininkas

0.25

*

19.

Virėjas

3.00

718,08

20.

Kiemsargis

1.25

MMA

21

Pagalbinis darbininkas

1.00

*

22.

Auklėtojos padėjėjas

12.00

716,61

23.

Mokytojo padėjėjas

1.00

*

24.

Psichologas

0.5

*