Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktorius

1.00

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.00

*

3.

Meninio ugdymo mokytojas  

1.36

1382,01

4.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

16.22

1464,35

5.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

6,13

1534,17

6.

Logopedas

6.62

1206,30

7.

Specialusis pedagogas

2.00

1217,92

8.

Judesio korekcijos mokytojas

1,5

1252,53

9.

Vyr. buhalteris

1.00

*

10.

Ūkvedys

1.00

*

11.

Vaikų maitinimo ir higienos specialistas

1.00

*

12.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas

1.00

*

13.

Sekretorius

0.68

*

14.

Sandėlininkas

1.00

*

15.

Santechnikas

0.25

*

16.

Tarnybinių patalpų valytojas

1.00

*

17.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

2.00

MMA

18.

Elektrikas

0.25

*

19.

Apskaitininkas

0.25

*

20.

Virėjas

3.00

718,08

21

Kiemsargis

1.25

MMA

22.

Pagalbinis darbininkas

1.00

*

23.

IU mokytojo  padėjėjas

9.00

716,12

24.

PU mokytojo  padėjėjas

3.00

718,08

25.

Mokytojo padėjėjas

1.00

*

26.

Psichologas

0.5

*