Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė” nuostatai

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Jūratė” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai