• organizuoja gydomosios mankštos užsiėmimus sutrikusios laikysenos vaikams
  • organizuoja individualius užsiėmimus specialiųjų poreikių vaikams
  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į ugdytinių gebėjimus ir vystymosi ypatumus