Lopšelio-darželio ,,Jūratė” papildomo ugdymo veikla:

  1. Dailės būrelis „Mažieji kūrėjai“. Užsiėmimai vyksta 5 kartus per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio.
  2. Šokių būrelis. Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę, pirmadieniais ir trečiadieniais.
  3. Krepšinio treniruotės. Treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę, pirmadieniais ir ketvirtadieniais.
  4. Futbolo treniruotės. Treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę, antradieniais ir penktadieniais.
  5. Robotikos užsiėmimai. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, penktadieniais.
  6. Anglų kalbos pamokėlės. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, pirmadieniais. 
  7. STEAM būrelis. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, ketvirtadieniais. 
  8.