Lopšelio-darželio ,,Jūratė” papildomo ugdymo veikla:

  1. Dailės būrelis ,,Mažieji kūrėjai“. Užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja Vilija Rudžiūnienė. Užsiėmimai vyksta 5 kartus per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio;
  2. Šokių būrelis. Vadovas – Darius Norušas (šokių kolektyvas „Rumba”). Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę, pirmadieniais ir trečiadieniais;
  3. Krepšinio treniruotės. Treneris Brendonas Lencevičius. Treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę, ketvirtadieniais ir penktadieniais;
  4. Futbolo treniruotės. Treneris Klaudijus Donskis. Treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę, antradieniais ir penktadieniais;
  5. Robotikos užsiėmimai. Užsiėmimus veda Karolina Karpė. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, trečiadieniais;
  6. Anglų kalbos pamokėlės. Užsiėmimus veda Algaudė Sivilevičienė. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, pirmadieniais. 
  7.