Specialieji pedagogai:

  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
  • atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustato vaiko žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms;
  • padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti  ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • teikia  metodinę pagalbą pedagogams, tėvams; šviečia įstaigos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.