Lopšelio-darželio „Jūratė” 2024 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio „Jūratė“ 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

Lopšelio-darželio ,,Jūratė” 2023 m. veiklos plano ataskaita

Lopšelio-darželio „Jūratė” 2023 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio ,,Jūratė” 2022 m. veiklos plano ataskaita

Lopšelio-darželio ,,Jūratė” 2022 m. veiklos planas

2023-2027 Strateginis planas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PRIEMONIŲ REALIZAVIMO PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2017–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2015 METŲ STRATEGINIS TIKSLAS IR JO REALIZAVIMO PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“  2015 M. METINĖS VEIKLOS PLANAS ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS- DARŽELIS „JŪRATĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 2020-2021 M.M.

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „JŪRATĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu