Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro

Valgiaraščiai:

15 dienų valgiaraštis 1–3 m. vaikams

15 dienų valgiaraštis 4–7 m. vaikams

Vaikų maitinimui draudžiamos naudoti maisto produktų grupės

Maisto produktų tiekėjai

PU nemokamo maitinimo tvarka

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Panevėžio lopšelyje-darželyje „Jūratė“ nustatymo tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Jūratė” maitinimo organizavimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas