Valgiaraščiai:

4-7 m. vaikų 15 d.d. valgiaraštis

1-3 m. vaikų 15 d.d. valgiaraštis

Vaikų maitinimui draudžiamos naudoti maisto produktų grupės

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „JŪRATĖ“ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,JŪRATĖ“ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

PU TĖVAMS