Valgiaraščiai:

Dešimtadienis_lopšelio grupėms

Dešimtadienis_darželio grupėms

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „JŪRATĖ“ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,JŪRATĖ“ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „JŪRATĖ“ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS