Darbuotojų veiksmai, vaikui susirgus ar patyrus traumą

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro

Valgiaraščiai:

15 dienų valgiaraštis 1-3 m. vaikai

15 d. valgiaraštis 4-7 m. vaikai

Vaikų maitinimui draudžiamos naudoti maisto produktų grupės

Maisto produktų tiekėjai

PU nemokamo maitinimo tvarka

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Panevėžio lopšelyje-darželyje „Jūratė“ nustatymo tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Jūratė” maitinimo organizavimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas