Laisvos vietos įstaigoje

Laisvos vietos

1–2 metų vaikų grupėse

0

2–3 metų vaikų grupėse

0

3–7 metų bendrojo ugdymo grupėse

3

3–6 metų specialiojo ugdymo  grupėse

1

Specialiojo ugdymo priešmokyklinio amžiaus grupėse

0

Bendrojo ugdymo priešmokyklinio amžiaus grupėse

4