Laisvos vietos įstaigoje

 Laisvos vietos

1-7 metų

0

2-7 metų

0

3-7 metų bendro ugdymo grupėse

0

2-6 metų specialiojo ugdymo  grupėse

0

 Specialiojo ugdymo priešmokyklinio amžiaus grupėse

2

Bendro ugdymo priešmokyklinio amžiaus grupėse

0