Meninio ugdymo mokytojas:

  • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
  • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
  • bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, rengia ir dalyvauja vykdomuose projektuose;
  • organizuoja įvairius renginius ir šventes; rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.