Įstaiga nuo 2019 m. spalio iki 2021 m. spalio mėn. dalyvavo Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082 „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „Lego Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Projekto įgyvendinimo metu pagal suformuluotus kriterijus (remiantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014)) bus vertinami vaikų pasiekimai šiose srityse: iniciatyvumas, atkaklumas, kūrybiškumas, problemų sprendimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, mokėjimas mokytis, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba. Bus sukurta inovatyvi ugdymo metodika Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms naudojant „LEGO Education“ idėjas, „STEAM Park“ priemones, kartu su konsultuojančiais pedagogais bus diegiamas sukurtas inovatyvus ugdymo turinys, naudojant „STEAM Park“ priemonių rinkinius. 

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082 „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.