Įstaiga nuo 2019 metų spalio mėn. iki 2021 m.spalio mėn. įsijungė į Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 09.2.1- ESFA – K – 728-02-0082 „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „Lego Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto įgyvendinimo metu pagal suformuluotus kriterijus ( remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014)) bus vertinami vaikų pasiekimai šiose srityse: iniciatyvumas, atkaklumas, kūrybiškumas, problemų sprendimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, mokėjimas mokytis, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba. Bus sukurta inovatyvi ugdymo metodika Lietuvos ikimokyklinėms įstaigoms naudojant LEGO Education idėjas, STEAM Park priemones, kartu su konsultuojančiais pedagogais bus diegiamas sukurtas inovatyvus ugdymo turinys, naudojant STEAM Park priemonių rinkinius. 

Projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education” metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose”, Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.