Lopšelio-darželio ,,Jūratė” taryba,  patvirtinta 2022 m. spalio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-191:

Inga Petrauskienė – mokytoja, tarybos pirmininkė;

Sandra Kliucevičienė – mokytojo padėjėja, tarybos sekretorė;

Eugenija Šadzevičiūtė – logopedė, narė;

Daiva Gasiūnienė – mokytoja, narė;

Daiva Jankauskienė – mokytoja, narė;

Neringa Satkevičienė – tėvų atstovė, narė;

Aida Jakutienė – tėvų atstovė, narė;

Renata Giedraitienė – tėvų atstovė, narė.

 

Lopšelio-darželio ,,Jūratė” darbo taryba, patvirtinta 2023 m. spalio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-153:

Inga Mačiulaitienė – mokytoja, tarybos pirmininkė;

Sandra Kliucevičienė – mokytojo padėjėja, tarybos sekretorė;

Renata Dičiūtė – spec. pedagogė, narė.