Lopšelio-darželio ,,Jūratė” taryba,  patvirtinta 2022 m. spalio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-191:

Inga Petrauskienė – mokytoja, tarybos pirmininkė;

Sandra Kliucevičienė – mokytojo padėjėja, tarybos sekretorė;

Eugenija Šadzevičiūtė – logopedė, narė;

Daiva Gasiūnienė – mokytoja, narė;

Daiva Jankauskienė – mokytoja, narė;

Neringa Satkevičienė – tėvų atstovė, narė;

Aida Jakutienė – tėvų atstovė, narė;

Renata Giedraitienė – tėvų atstovė, narė.

 

Lopšelio-darželio ,,Jūratė” darbo taryba, patvirtinta 2019 m. rugsėjo 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-129:

Inga Mačiulaitienė – mokytoja, tarybos pirmininkė;

Dalė Baltrukonienė – logopedė, tarybos sekretorė;

Valė Kazlauskienė – mokytojo padėjėja, narė.