1. Mokyklos taryba, patvirtinta 2018 m. rugsėjo 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-128

 

1.1. Asta Dimbelienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, tarybos pirmininkė;

1.2. Lauryna Damaševičienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, sekretorė;

1.3. Laimutė Kanopienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, narė;

1.4. Aurelija Vasiliauskienė (Emos Vasiliauskaitės mama) – tėvų atstovas, narė;

1.5. Rūta Baniukaitienė (Arnelijos Baniukaitytės mama) – tėvų atstovas, narė;

1.6. Neringa Satkevičienė (Jono Satkevičiaus mama) – tėvų atstovas, narė;

1.7. Terėsė Kisielienė – ūkvedė, narė;

1.8. Sandra Kliucevičienė – auklėtojos padėjėja, narė;

1.9. Ramutė Kišonienė – auklėtojos padėjėja, narė.

 

2. Darbo taryba, patvirtinta 2017 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-134

2.1. Alma Žižniauskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

2.2. Eugenija Šadzevičiūtė – logopedė;

2.3. Ramutė Kišonienė – auklėtojos padėjėja.