Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

Mokestis už vaikų maitinimą

Maitinimo tvarka

Korupcijos ir apgaulės tvarka

Etikos kodeksas

Darbo varasą organizavimo tvarkos aprašas

Darbo užmokestis nuo 2017-02-01

Neformaliojo švietimo veiklos, vykdomos į Panevėžio lopšelį-darželį ,,Jūratė“ atvykstančių paslaugų teikėjų, organizavimo tvarkos aprašas

Elektronino dienyno tvarkymo nuostatai