Darbo apmokėjimo sistema

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų veiksmai vaikui susirgus ar patyrus traumą

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių aprašas

Darbo tvarkos aprašas 2020 m. vasaros laikotarpiu.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. galiojantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą  Panevėžio lopšelyje-darželyje „Jūratė“ tvarkos aprašas