Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. galiojanti „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą  Panevėžio lopšelyje-darželyje „Jūratė“ tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

Mokestis už vaikų maitinimą

Maitinimo tvarka

Korupcijos ir apgaulės tvarka

Etikos kodeksas

Darbo vasarą organizavimo tvarkos aprašas

Darbo užmokestis nuo 2017-02-01

Neformaliojo švietimo veiklos, vykdomos į Panevėžio lopšelį-darželį ,,Jūratė“ atvykstančių paslaugų teikėjų, organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Jūratė“ darbo apmokėjimo sistema