Darbuotojų veiksmai vaikui susirgus ar patyrus traumą

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Ataskaita tėvams už 2020 m.

Vaikų turizmo renginių aprašas

Darbo apmokėjimo tvarką nuo 2020-01-01;

Darbo tvarkos aprašą 2020 m. vasaros laikotarpiu.

Ataskaita apie lėšų panaudojimą 2019 m.

2% parama

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. galiojanti „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą  Panevėžio lopšelyje-darželyje „Jūratė“ tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

Korupcijos ir apgaulės tvarka

Etikos kodeksas

Darbo vasarą organizavimo tvarkos aprašas

Darbo užmokestis nuo 2017-02-01

Neformaliojo švietimo veiklos, vykdomos į Panevėžio lopšelį-darželį ,,Jūratė“ atvykstančių paslaugų teikėjų, organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Jūratė“ darbo apmokėjimo sistema