Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos http://www.aikos.smm.lt

VšĮ Vaikų linija http://www.vaikulinija.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras http://www.jppc.lt

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt

Panevėžio miesto savivaldybės svetainė http://www.panevezys.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras http://lt.pvc.lt

Mokytojų kompetencijos centras http://www.mkc.lt

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra http://www.european-agency.org

Asociacija „Kitoks vaikas” http://www.kitoksvaikas.lt

Kitoks pasaulis http://www.kitokspasaulis.lt

VšĮ „Vaiko namas“ http://www.children.lt

Nemokama internetinė biblioteka http://www.nemokamosknygos.lt

Panevėžio pedagogų švietimo centras http://www.psc.panevezys.lm.lt