Psichologas:

  • įvertina mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, galias, nustato sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdydmosi  problemas;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.