„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Švietimo įstatymas

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija“ Lietuva 2030