UGDYKIME VAIKŲ KŪRYBIŠKUMĄ

Žmogaus kultūrinei brandai labai svarbus meninis lavinimas. Meninis lavinimas ne tik ugdo grožio suvokimą, subtilų skonį, meninius sugebėjimus, bet drauge plėtoja emocinį ir intelektinį patyrimą, vaizduotę. Visa tai sudaro žmogaus kūrybiškumo pagrindą, o jo reikia ne tik būsimam menininkui.

Kad vaikas tobulėtų, būtina sudaryti saugią, pasitikėjimo kupiną aplinką.

Vaikai – darželio šeimininkai. Kartu su jais kurdami darželio aplinką, stengiamės, kad joje atsispindėtų metų laikai.

Šių metų sausio mėnesį Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ auklėtoja Vilija Rudžiūnienė surengė „Sniego senių – besmegenių“ parodą. Dalyvauti parodoje pakvietė visas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Visi žinome, kaip atrodo tradicinis senis besmegenis. O koks jis gali būti netradicinis? Darbus šiai parodai pristatė 17 miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Pedagogai ir jų ugdytiniai parodė savo išmonę, fantaziją. Kokių tik sniego senių – besmegenių neprikūrė: iš popieriaus, siūlų, maistinės plėvelės, vatos, jūros putos, įvairių tekstūrų kitų medžiagų. Papuošė besmegenius kuo įdomiausiai – kepurėmis, šalikais, diržais. Vienam uždėta skrybėlė ant galvos, kitam – ausinės, o trečiam pakabinta rankinė.

Kiekvieną dieną vaikų akis džiugino seniai besmegeniai, „apsigyvenę“ įstaigos koridoriuose, ant palangių. Kaskart, praeidami pro šalį, vaikai grožėjosi šiais kūriniais. Lietė, tyrinėjo, atvedė tėvelius, senelius jais pasigrožėti. O mums, pedagogams, tai tam tikras idėjų lobynas, galimybė paįvairinti savo ir ugdytinių veiklą.

Prisilietęs prie meno, vaikas darosi jautresnis aplinkai ir žmonėms. Bet kuri estetinė ir meninė aplinka įprasmina emocinį patyrimą, lavina vaizduotę, bendruosius intelektinius sugebėjimus.

Įstaigos darbuotojai pasidžiaugė gražia paroda ir dėkoja pedagogams ir jų ugdytiniams, kurie prisidėjo prie „Sniego senių – besmegenių“ parodos.

Miesto mastu organizuojamos kūrybinių darbų parodos įstaigose – viena iš bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos formų. Tad, augindami juos, kartu augame ir patys. Augdami meninėje aplinkoje, vaikai kaupia savo individualią patirtį ir perteikia ją įvairiomis meno formomis, dailės darbais. Pats menas „kalba“ vaikams – ugdo savo būsimuosius kūrėjus, vertintojus ir gerbėjus.

Paroda uždaryta, o vaikai dar tikisi sulaukti tikro sniego, iš kurio ridens tikrus sniego senius.

Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“

mokytoja metodininkė Vilija Rudžiūnienė