„Mažylių“ grupė

„Nykštukų“ grupė

Lanko 1–7 metų vaikai

Bendrojo ugdymo grupė, 12 vaikų.

Laisvų vietų – 0

Lanko 4–5 metų vaikai

Bendrojo ugdymo grupė, 18 vaikų.

Laisvų vietų – 0

„Žiogelių“ grupė

„Lašelių“ grupė

Lanko 5–7 metų vaikai

Jungtinė priešmokyklinė specialiojo ugdymo grupė, 8 vaikai.

Laisvų vietų – 0

Lanko 3–5 metų vaikai

Specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų

Laisva vieta – 0

,,Pelėdžiukų” grupė ,,Drugelių” grupė

Lanko 5–7 metų vaikai.

Jungtinė priešmokyklinė ugdymo grupė, 14 vaikų.

Laisvų vietų – 2

Lanko 2–3 metų vaikai

Ankstyvojo amžiaus grupė, 15 vaikų.

Laisvų vietų – 0

 „Bitučių“ grupė 

„Kiškučių“ grupė

Anksčiau darbą pradedanti grupė.

Lanko 6–7 metų vaikai.

Priešmokyklinė specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų.

Laisvų vietų – 0

Lanko 6–7 metų vaikai.

Bendrojo ugdymo priešmokyklinė grupė, 14 vaikų.

Laisvų vietų – 2

 „Saulučių“ grupė

 „Varliukų“ grupė

Lanko  3–5 metų vaikai.

Bendrojo ugdymo grupė, 15 vaikų.

Laisvų vietų – 2

Lanko 3–4 metų vaikai

Bendrojo ugdymo grupė, 18 vaikų

Laisvų vietų – 0

 „Žuvyčių“ grupė

,,Boružiukų“ grupė

Lanko 4–5 metų vaikai.

Specialiojo ugdymo grupė, 9 vaikai.

Laisvų vietų – 1

Lanko 4–5 metų vaikai

Bendrojo ugdymo grupė, 17 vaikų

Laisvų vietų – 2

 

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Grupės darbo laikas

1.

„Mažyliai“

7.30–18.18

2.

„Drugeliai“

7.30–18.18

3.

„Varliukai“

7.30–18.18

4.

„Boružiukai“

7.30–18.18

5.

„Nykštukai“

7.30–18.18

6.

„Saulutės“

7.30–18.18

7.

„Pelėdžiukai“

7.30–18.18

8.

„Kiškučiai“

7.30–18.18

9.

„Lašeliai“

7.30–18.18

10.

„Žuvytės“

7.30–18.18

11.

„Žiogeliai“

7.30–18.18

12.

„Bitutės“  

7.00–17.48 anksčiau darbą pradedanti grupė