„Mažylių“ grupė

„Nykštukų“ grupė

Lanko 1-7 metų vaikai

Bendro ugdymo grupė, 12 vaikų.

Laisvų vietų- 0

Lanko 4–5 metų vaikai

Bendro ugdymo grupė, 18 vaikų.

Laisvų vietų – 0

„Žiogelių“ grupė

„Lašelių“ grupė

Lanko 5-7 metų vaikai

Jungtinė priešmokyklinė specialiojo ugdymo grupė, 8 vaikai.

Laisvų vietų – 2

Lanko 3–5 metų vaikai

Specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų

Laisva vieta – 1

,,Pelėdžiukų” grupė ,,Drugelių” grupė

Lanko 5-7 metų vaikai.

Jungtinė priešmokyklinė ugdymo grupė, 14 vaikų.

Laisvų vietų – 3

Lanko 2-3 metų vaikai

Ankstyvojo amžiaus grupė, 15 vaikų.

Laisvų vietų – 0

 „Bitučių“ grupė 

„Kiškučių“ grupė

Paankstinto veikimo grupė.

Lanko 6-7 metų vaikai.

Priešmokyklinė specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų.

Laisvų vietų – 0

Lanko 6-7 metų vaikai.

Bendrojo ugdymo priešmokyklinė grupė, 14 vaikų.

Laisvų vietų – 3

 „Saulučių“ grupė

 „Varliukų“ grupė

 

Lanko  3–5 metų vaikai.

Bendrojo ugdymo grupė, 15 vaikų.

Laisvų vietų – 4.

Lanko 3-4 metų vaikai

Bendrojo ugdymo grupė, 18 vaikų

Laisvų vietų –2

 „Žuvyčių“ grupė

,,Boružiukų“ grupė

Lanko 4–5 metų vaikai.

Specialiojo ugdymo grupė, 9 vaikai.

Laisvų vietų – 1

Lanko 4-5 metų vaikai

Bendrojo ugdymo grupė, 17 vaikų

Laisvų vietų – 2

 

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Grupės darbo laikas

1.

„Mažyliai“

7.30 – 18.18

2.

„Drugeliai“

7.30 – 18.18

3.

„Varliukai“

7.30 – 18.18

4.

„Boružiukai“

7.30 – 18.18

5.

„Nykštukai“

7.30 – 18.18

6.

„Saulutės“

7.30 – 18.18

7.

„Pelėdžiukai“

7.30 – 18.18

8.

„Kiškučiai“

7.30 – 18.18

9.

„Lašeliai“

7.30 – 18.18

10.

„Žuvytės“

7.30 – 18.18

11.

„Žiogeliai“

7.30 – 18.18

12.

„Bitutės“  

7.00- 17.48 Paankstinto veikimo