1-a grupė „Mažyliai

7-a grupė „Nykštukai“

Lanko 1-2 metų vaikai

Ankstyvojo amžiaus grupė, 10 vaikų.

Laisvų vietų- 0.

 Lanko 2–3 metų vaikai

Bendro ugdymo grupė, 15 vaikų.

 Laisvų vietų – 0.

2-a grupė „Žiogeliai“

8-a  grupė „Lašeliai“

Lanko mišraus 5-6 metų amžiaus vaikai

Jungtinė ikimokyklinė specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų.

Laisvų vietų-2

Lanko mišraus 3–6 metų amžiaus vaikai

Specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų

Laisvų vietų – 2.

3-ia grupė „Pelėdžiukai“

9-a grupė  „Drugeliai“

Lanko mišraus 4-5 metų amžiaus vaikai.

Bendro ugdymo grupė, 20 vaikų.

Laisvų vietų – 0.

Lanko 2-3 metų vaikai

Ankstyvojo amžiaus grupė, 15 vaikų.

Laisvų vietų – 0.

4-a grupė „Bitutės“

10-a grupė „Kiškučiai“

Paankstinto buvimo grupė.

Lanko 6-7 metų vaikai.

Priešmokyklinė specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų.

Laisvų vietų – 1.

Pailginto buvimo grupė.

Lanko 3-7 metų amžiaus vaikai.

Bendro ugdymo grupė, 20 vaikų.

Laisvų vietų – 0.

5-a grupė „Saulutės“

11-a grupė „Varliukai“

Lanko  3–5 metų amžiaus vaikai.

Bendro ugdymo grupė, 20 vaikų.

Laisvų vietų – 1.

Lanko 6-7 metų vaikai

Jungtinė priešmokyklinė ugdymo grupė, 20 vaikų

Laisvų vietų – 0.

6-a grupė „Žuvytės“

12-a grupė „Boružiukai“

Lanko mišraus 3–5 metų amžiaus vaikai.

Specialiojo ugdymo grupė, 10 vaikų.

Laisvų vietų – 2.

Lanko 6-7 metų vaikai

Jungtinė priešmokyklinė ugdymo grupė, 20 vaikų

Laisvų vietų – 0.