Naujienos

Įstaigoje veikiančiose 4 specialiojo ugdymo grupėse dirba 4 mokytojų padėjėjos: Rima, Jurgita, Audronė ir Brigita. Siekiant visuminio, inovatyvaus vaikų ugdymo buvo organizuota patirties sklaidos popietė. Kaip bendradarbiauja mokytojo padėjėja su grupių mokytojomis, ugdančiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, pasidalino „Lašelių” grupės mokytojo padėjėja Brigita.