Naujienos

Atsižvelgdami  į SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO- VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ  VADOVO 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 informuojame, kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, jei jų negali dėvėti-  skydelius), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Priešmokyklinio amžiaus vaikučių tėveliai, prašome į įstaigą atvesti vaikus su nosį ir burną dengiančiomis priemonėmis.