Naujienos

Mūsų darželyje vyko seminaras ,,Įtraukusis ugdymas meninės raiškos kontekste”.
Seminare dalyvavo miesto ir rajono meninio ugdymo mokytojos.
Meninio ugdymo mokytoja Simona su ugdytiniais rodė atvirą veiklą ,,Judesio – garso darna”. Specialiojo priešmokyklinio ugdymo ,,Bitučių”, ,,Žiogelių” ir bendrojo priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų” ir ,,Kiškučių” grupių mokytojos pristatė pranešimus.